GPSTECH Tracking System


         ได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการด้าน Logistics และเจ้าของยานพาหนะอย่างครบครันเพื่อการบริหารจัดการระบบการขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ที่ผสมผสานแนวคิดการระบุพิกัดผ่านดาวเทียม GPS เข้ากับฟังก์ชันการทำงานผ่านเทคโนโลยี GPRS ของเครือข่ายสื่อสารไร้สาย จึงช่วยให้คุณสามารถควบคุม และติดตามทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะจากทุกจุดในประเทศ ได้เสมือนอยู่ในสถานการณ์จริงผ่านจอภาพเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมการรายงานสภาวะของยานพาหนะนั้นๆ เช่นตำแหน่งยานพาหนะในช่วงเวลาต่างๆบน เส้นทาง ความเร็วที่ใช้ขณะขับรถ การจอดหรือหยุดรถ(ติด/ดับ เครื่องยนต์) ฯลฯ หรือแม้แต่การสั่งตัดระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ในบางกรณี และจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ
         ดังนั้นการนำระบบ GPS Tracking System มาใช้จึงช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน การใช้ยานพาหนะตามจริงได้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย จากการใช้ยานพาหนะที่ไม่จำเป็น หรือผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งลดการสูญเสีย และติดตามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง หรือใช้ยานพาหนะได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่น และบริการที่แตกต่างแก่ลูกค้าของคุณ


Contact : GPSTECH Co.,Ltd.

786/1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel : 081-732-7208 Line ID : gpstech

Follow Us

© Copy Right 2007 GPS TECH Group. All Rights Reserved.