Product Features

                - ระบุตำแหน่ง และสถานะปัจจุบันของรถ เช่น จอดรถติดเครื่อง – ดับเครื่อง
                - แสดงเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง แสดงเวลาเมื่อรถผ่านสถานที่ต่าง ๆ
                - ตรวจสอบเวลาและสถานที่ ที่เริ่มใช้งานรถ การเข้า-ออกสถานที่กำหนด
                - กำหนดตำแหน่งสถานที่สำคัญในแผนที่เพิ่มได้ด้วยตนเอง
                - บันทึกเวลาการถึงที่หมายในแต่ละวัน

Advantages Feature

                - กำหนดขอบเขตพื้นที่ของลูกค้าได้ตรงตำแหน่งจริงจากภาพภ่ายดาวเทียม
                - กำหนดจุด หรือพื้นที่สำคัญที่สร้างขึ้นใหม่ เพียงครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครื่อง
                - ระบบ Multi Windows แสดงการติดตามรถได้หลายคันในเวลาพร้อมกัน
                - ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเข้าถึงในสถานีของลูกค้า
                - ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถยังไม่เข้าถึงสถานีของลูกค้าในเวลาที่กำหนด

Optional Feature

                - ระบบฟังเสียงในห้องโดยสาร Voice Monitor
                - ปุ่มส่งสัญญาณฉุกเฉินกรณีประสบปัญหา
                - สั่งตัดไฟฟ้าของเครื่องยนต์ในกรณีฉุกเฉิน
                - ระบบตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ
                - ระบบดูตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเย็น
                - ระบบตรวจจับการเปิด-ปิดประตูตู้สินค้า

Service

Application Service On Internet

    Web Application on Google Map


                - สะดวกรวดเร็วด้วยการให้บริการแบบ web service ลูกค้าสามารถติดตามรถได้จากทุกมุมโลก ที่มีเครือข่าย Internet
                - ไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม ลดภาระค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา ฯ


Call Center

               กรณีไม่สามารถติดต่อลูกข่ายได้ทางบริษัทได้สร้างศูนย์รับติดต่อสอบถาม อัตโนมัติ สามารถติดต่อและสอบถามปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยระบบ Call Center ที่มีให้บริการ

Help Desk


               กรณีไม่สามารถ ใช้งานโปรแกรมได้ หรือระบบโปรแกรมมีปัญหา ทางบริษัทได้มีทีมงานสำหรับรับสายเพื่อให้บริการด้าน Software โดยเฉพาะ
ด้วยการ Remote Access เข้าสู่ระบบของท่าน ทำให้งานบริการแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้น

Service Delivery


               กรณีอุปกรณ์เกิดชำรุดเสียหาย ทางบริษัทสามารถจัดส่งอุปกรณ์ตัวใหม่ได้ทันที โดยจะมีพนักงานวิ่งบริการแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ที่
มีการชำรุด ทำให้เกิดความมั่นใจในบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
Contact : GPSTECH Co.,Ltd.

786/1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel : 081-732-7208 Line ID : gpstech

Follow Us

© Copy Right 2007 GPS TECH Group. All Rights Reserved.