About US

         บริษัท GPS TECH เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี GPS Tracking ซึ่งให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อติดตามการขนส่ง ด้วยความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารจากต่างประเทศ พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและพัฒนาระบบ รวมถึงฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้บริษัท GPS TECH มีการพัฒนาสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างครบครัน
Contact : GPSTECH Co.,Ltd.

55/99 หมู่ 6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Tel : 0-2953-3240-41 Fax : 0-2953-3243

Follow Us

© Copy Right 2007 GPS TECH Group. All Rights Reserved.